افسانه ایران باستان , زرتشت , فرهنگ و تمدن اسلام http://a-z-iran.mihanblog.com 2018-06-24T13:24:40+01:00 text/html 2017-03-30T06:10:19+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت نوروزِ مُرده‌ی باستانی و نوروز سرزنده‌ی ایرانی http://a-z-iran.mihanblog.com/post/261 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/456456_11.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>نوروز باستانی متفاوت از نوروز ایرانی است. در نوروز باستانی، طبق اسناد تاریخی، چه بسا نوروز در وسط پاییز یا تابستان برگزار می‌شد. اما نوروز ایرانی مختص آغاز بهار است. همچنین شاهان گردن‌کش برای تحمیل نوروزِ مدّنظر خود به مردم، مجازات‌های سنگینی را إعمال کردند. گذشته از همه این سخنان، نمادهایی که امروزه سمبل نوروز است، متفاوت با نمادهای باستانی است. از قرآنِ سفره هفت‌سین گرفته تا دیوان حافظ و ماهیِ قرمز و دعای یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ !</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22694">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-30T06:09:38+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت چالش زادروز زرتشت http://a-z-iran.mihanblog.com/post/260 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/8765_2.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>حقیقت را باید پذیرفت. 6 فروردین به عنوانِ روز تولد زرتشت، کاملاً یک روزِ جعلی و قراردادی است. هیچ سند کهنی آن را تأیید نمی‌کند. هر چه هست منابع فارسی میانه و دیگر متونی است که موبدان خود نیز به آن‌ها اعتماد ندارند. لکن ضعف منطقی سبب می‌شود که موبدان به هر طناب پوسیده‌ای چنگ بیاندازند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22679">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-27T16:02:25+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت آزادی مذهبی زرتشتیان پس از ورود اسلام http://a-z-iran.mihanblog.com/post/259 <div class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title" id="block-system-main"> <div class="block-inner clearfix"> <div class="content clearfix"> <div class="view view-taxonomy-term view-id-taxonomy_term view-display-id-page view-list-articles view-dom-id-81b5b64019ce4fb5795755dfad1ebf27"> <div class="view-content"> <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/102_4.jpg?itok=RpWDgqIh" alt="آتش زرتشتیان" title="آزادی مذهبی زرتشتیان پس از ورود اسلام" height="280" width="400"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">نخستین فتوحات مسلمانان باعث انتشار سریع اسلام در دنیای آن روز بود و سبب شد تا عده فراوانی از مردم به دین اسلام گرایش پیدا کنند و این دین الهی مرزها را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد. رشد سریع اسلام باعث شده است تا برخی از افراد مغرض و یا کم اطلاع تحلیل‌های غیر منصفانه‌ای را ارائه دهند و اسلام را به...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/99101">ادامه مطلب<br></a></span></span></div> </div> </div></div></div></div></div></div> text/html 2017-03-27T16:01:49+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت خرافات راه یافته در دین زرتشت http://a-z-iran.mihanblog.com/post/258 <div class="views-row views-row-2 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/chr_mn_zrtshty_nystm_0.jpg?itok=Lu1uc1rp" alt="فروهر یا نقش اهورا مزدا" title="فروهر یا نقش اهورا مزدا" height="280" width="400"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">باستان‌گرایان سلطنت‌طلب، برای تضعیف اعتقادات جوانان و قرار دادن ایران باستان در مقابل اسلام، تلاش فراوانی می‌کنند. آن‌ها به خاطر این‌که مردم و جوانان مومن را از اسلام جدا کنند، سعی می‌کنند اسلام را تخریب و آن را یک فرهنگ عربی جلوه دهند و در عوض با بدل‌سازی، سعی می‌کنند دین زرتشت را موجه جلوه دهند...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/97650">ادامه مطلب<br></a></span></span></div> </div> </div> text/html 2017-03-27T16:01:12+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت چرا من زرتشتی نیستم؟ http://a-z-iran.mihanblog.com/post/257 <div class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/chr_mn_zrtshty_nystm.jpg?itok=xSy45Aqy" alt="چرا من زرتشتی نیستم؟" title="چرا من زرتشتی نیستم؟" height="280" width="400"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">استعمارگران و دنباله‌روهای خائن آن‌ها، یعنی سلطنت‌طلبانی که دست‌شان از منافع ایران اسلامی کوتاه شده است، سعی فراوان دارند تا در مقابل اسلام عزیز، بدلی درست کرده و جوانان مسلمان را به هر طریقی که شده از اسلام و از اهل‌بیت(علیهم‌السلام) دور کنند. آن‌ها این شعار را سر داده‌اند و بر آن نیز تأکید فراوان...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/97495">ادامه مطلب<br></a></span></span></div> </div> </div> text/html 2017-03-26T15:10:01+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت چالش زادروز زرتشت http://a-z-iran.mihanblog.com/post/256 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/8765_2.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>حقیقت را باید پذیرفت. 6 فروردین به عنوانِ روز تولد زرتشت، کاملاً یک روزِ جعلی و قراردادی است. هیچ سند کهنی آن را تأیید نمی‌کند. هر چه هست منابع فارسی میانه و دیگر متونی است که موبدان خود نیز به آن‌ها اعتماد ندارند. لکن ضعف منطقی سبب می‌شود که موبدان به هر طناب پوسیده‌ای چنگ بیاندازند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22679">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-26T15:09:03+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت اعتقاد گاتها به توسل و شفاعت (با نگاه به ترجمه اول پورداود) http://a-z-iran.mihanblog.com/post/255 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/5454545.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>موبدان زرتشتی در حال حاضر هرگونه اعتقاد به توسط و شفاعت را منکرند. اما باید دانست که طبق متون مقدس زرتشتیان (به ویژه گاتها، که مشهور به کهن‌ترین بخش اوستا است)، اعتقاد به توسل و شفاعت امری روشن و مبرهن است که متأسفانه موبدانِ زرتشتی آن را مخفی می‌دارند، همانگونه که حقایق بسیاری را از حق‌جویان پنهان می‌کنند.</p><p><br></p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22647">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-18T15:03:56+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت زاذان، افتخاری دیگر از ایرانیان مسلمان http://a-z-iran.mihanblog.com/post/252 <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content"><br></div> </div> <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/download_15.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>اسلامی دینی است که حد و مرز ندارد. در تاریخ موارد بسیاری است که ایرانیان محبت اهل بیت را به جان و دل پذیرفته اند. مانند ابوعبد الله زاذان فارسی که در زمان پیامبر به دنیا آمد و با عنایت امیر المومنین حافظ تمامی قرآن شد.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22063">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div> text/html 2017-03-11T08:09:34+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت حجاب در ایران باستان http://a-z-iran.mihanblog.com/post/251 <div class="views-row views-row-2 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/629.jpg?itok=T60ES4hd" alt="پوشش و حجاب در قبل از اسلام" title="حجاب در ایران باستان" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">زن در اسلام جایگاه&nbsp;بسیار مهم و والایی دارد، تا آنجا که در قرآن و روایات بسیاری به اهمیت و نقش زن و بانوان تاکید شده است، حتی امیرالمومنین(علیه‌السلام) زن را با لطافتی&nbsp;هم‌چون ریحانه تمثیل کرده است.[1] به همین منظور دین مبین اسلام بنا به دلایل فراوان که همه آنها برای حفظ موقعیت و اهمیت...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/87962">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-03-11T08:08:51+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت ازدواج دختران خردسال در ایران باستان http://a-z-iran.mihanblog.com/post/250 <div class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/5151.jpg?itok=GT8dL7Lw" alt="دختران در ایران باستان" title="ازدواج دختران خردسال در ایران باستان" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">&nbsp;اسلام به ازدواج اهمیت فراوان داده است و در قرآن و روایات تاکید زیادی بر آن&nbsp;شده،&nbsp;درباره مزیت‌های آن نیز بسیار سخن گفته است. شاید بتوان گفت که در اسلام همه چیز جامعه حول محور خانواده شکل می‌گیرد و فرد محوری، جایگاهی ندارد، بالاتر از آن اینکه به راحتی هر چه تمام‌تر عقد صورت می‌گیرد...<br><br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/87434">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-03-08T09:34:27+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت چهارشنبه سوری، جشنی عربی كه ایرانیزه شد ! http://a-z-iran.mihanblog.com/post/249 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/2884225727.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>روشن است كه این جشن، ربطی به زرتشتیان ندارد، و انتساب آن به ایران باستان ابداً صریح نیست. چهارشنبه سوری (یوم الاربعاء) مربوط به عرب عصر جاهلیت بوده است، و یا در بهترین حالت، تركیبی از سنت‌های بومی ایرانی و سنت‌های عرب عصر جاهلی است. پس چرا عده‌ای با همه وجود می‌كوشند كه این سنت ناموزون و بی‌محتوا را زنده نگه دارند؟ آیا این جشن كذایی، توهین به هویت مردم ایران نیست؟</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/18307">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-07T07:59:55+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت نقش زرتشت در ترویج ازدواج با محارم http://a-z-iran.mihanblog.com/post/248 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/1399099896.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>موبدان زرتشتی در گذر هزاران سال همواره مروّج خَُوَِیدوده (ازدواج با محارم) بودند. حتی برای مشروعیت بخشیدن به این مسئله توجیهاتی نیز ارائه کردند. در متون تاریخی و ادبی هم مصادیقی فراوان از این موضوع (ازدواج با محارم) وجود دارد، چنانکه اصل این مطلب امری ثابت شده است و هیچ یک از اوستاشناسان و زرتشتی‌پژوهان معتبر و منصف در آن تردیدی ندارند. جالب است بدانیم که موبدان زرتشتی اصرار فراوان داشته اند که بگویند زرتشت خود مروّج خَُوَِیدوده (ازدواج با محارم) و بسیار علاقه‌مند به این امر بود!</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22246">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-04T07:10:10+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت فاجعه‌ی سورا http://a-z-iran.mihanblog.com/post/247 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/zartosht/333333.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در سال سیزدهم حکومت امپراتور روم؛ ژوستینین خسرو انوشیروان رسماً پیمان صلح را نقض نموده؛ به خاک روم تجاوز کرد.انوشیروان در تجاوز به خاک روم، پس از غارت شهر سورا، مردم را قتل عام نمود و شهر را به آتش کشید...</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/5624">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-04T07:09:08+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت فاجعه ی بروئیا http://a-z-iran.mihanblog.com/post/246 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/zartosht/90031_0.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ انوشیروان در تازش به روم، شهر بروئیا را به آتش کشید، اموال مردم را غارت کرد و خانه های بی گناهان را ویران نمود...بنا بر منابع رومی و ایرانی، انوشیروان مخالفین خود و هرکس که از وی اطاعت نمی کرد، را مورد قتل و غارت و تجاوز و شکنجه قرار می داد.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/5314">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-04T07:06:02+01:00 a-z-iran.mihanblog.com رهروان ولایت تازش انوشیروان به روم از نگاه شاهنامه http://a-z-iran.mihanblog.com/post/245 <div class="views-row views-row-4 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content"><br></div> </div> <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/zartosht/90034.jpeg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شاهنامه توصیفاتی شگفت انگیز از تازش انوشیروان به روم ارائه می کند. با خواندن شاهنامه در می یابیم که سپاهیان ساسانی در قتل عام، تجاوز، ویرانگری و غارت سرزمین های رومی هر چه در توان داشتند، انجام دادند...</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/5166">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div>